C.a.p.e. Molenbeek “Alles op tafel”

Mei 2019

CREW wil kunst buiten zijn institutionele kaders laten bewegen binnen de urbane multiculturele samenleving. In het kader van de Brusselse werking realiseerde Crew dan ook tesamen met Agora M, Vaartkapoen een “Omni-directionele Video installatie’.

Het scenario werd geschreven door een groep Marokaans/Belgische vrouwen die actief zijn binnen Agora M, inhoudelijk en technisch ondersteund door CREW.

De terreuraanslagen van 2016 creëerden een eenzijdig en negatief beeld van Molenbeek.  De “Vrouwen van Molenbeek”, leden van de theatervereniging van Agora M – Vaartkapoen wilden daarom de buitenwereld hun Molenbeek, hun leefwereld laten ervaren, en dit gebeurt via VR.

Het thema in “Alles op tafel’ werd door hen aangebracht: de persoonlijke maar ook culturele taboes en vooroordelen. Het project werd geregisseerd en technisch ondersteund door CREW. 

“C.a.p.e.” Alles op tafel” wil hiermee ook een breekijzer te zijn voor meer diversiteit.

De immersant wordt uitgenodigd aan tafel aan te schuiven met de vrouwen van Molenbeek. Via verschillende objecten maakt de immersant kennis hun culturele eigenheden, geloof, taboes en rituelen.

Na de kennismaking trekken de vrouwen met de “gesluierde” immersant door Molenbeek waar ze  hun kijk op de samenleving belichten. We bezoeken het slachthuis, de markt, een ouderlingenhuis, …

En na de wandeling zetten we ons terug aan tafel maar nu in een publieke plaats waar we, omringd door de lokale bewoners, een huwelijk aangaan met de diversiteit van culturen.

Credits
Concept: Agora M, CREW
Performers: Zohra Temsamani,  Nadia Khammal,Khadija Arjoun, Malika Saissi, Souad Khalifa, Malika Nonn
Regie,camera& montage: Chantalla Pleiter
Dramaturgie,coaching& spel Leen De Graeve
Productionele ondersteuning:Ernst Maréchal
Pre-productie Lea David
Productie De Vaartkapoen – AGORA M, CREW