IETM, Symposium Digital Technologies in Performing & Live Arts

Singapore

November 2019

Digital Technologies in Performing & Live Arts – een symposium met IETM-sprekers in Singapore probeert gesprekken te creëren over hoe de digitale revolutie onze creatieve praktijken en productie, strategieën voor publieksbetrokkenheid en gewoonten van het publiek uitdaagt. Door middel van een reeks presentaties onder leiding van IETM-leden (internationaal netwerk voor hedendaagse podiumkunsten) zal dit symposium een ​​platform worden voor het debatteren over en ervaren van verschillende digitale tools. De artistiek leider van CREW, Eric Joris, zal een lezing geven en tijdens de workshop “The Curated Experience” CREW’s nieuwste voorstelling “Straptrack” demonstreren.

Uitgebreide info

De digitalisering van media heeft geleid tot de implementatie van verschillende innovatieve technologieën in uitvoeringen en theater: acteurs met bewegingsregistratie, computergrotten, kijkersafhankelijke projecties en videomapping, game-engines, head-mounted displays, bijgehouden touch-tablets …

Wat veel van deze technologieën verenigt, is dat ze interactie hebben met de toeschouwer, in veel gevallen hebben ze een lichamelijke link met hem / haar.

Eric zal een overzicht geven van hun potentieel en ze laten zien zoals ze worden gebruikt in geënsceneerde uitvoeringen van CREW. Een groot deel zal dan worden gewijd aan meeslepende uitvoeringen: ‘Virtual Reality’ en belichaming, een veld waarin CREW een pionier is geweest. Eric zal nadenken over hoe VR en meeslepende media het ‘transformerende’ aspect van de live-kunst en het theater beïnvloeden. ‘VR’ lijkt van nature transformerend: in plaats van naar een afbeelding te kijken, voel je je er deel van uit te maken.