PRESENT

PRESENT

2020 – 2023

Met de deelname aan het Europees onderzoeksprogramma PRESENT (in het kader van HORIZON 2020) streeft CREW naar een verhoogde interactie binnen de virtuele media.

PRESENT wil virtuele digitale assistants en companions creëren – bewuste agenten – die er volledig natuurlijk uitzien, emotionele gevoeligheid tonen en waarnemen, een betekenisvolle dialoog aangaan, zin toevoegen

aan de ervaring en fungeren als betrouwbare voogden en gidsen in de interfaces voor AR, VR en meer traditionele vormen van media.

Zwaartepunt in het onderzoek is o.a. de real-time creatie van fotorealistische computer gegenereerde karakters, gekoppeld aan emotie- en gedragsherkenning   en natuurlijke taaltechnologieën.

De virtuele agent dient ook ‘realistisch’ te zijn qua gedrag; hij moet kunnen communiceren met gebruikers terwijl ze door complexe omgevingen bewegen; spreken op een natuurlijke wijze; reageren op menselijke stemmingen en emotionele toestanden.

Een deel van het onderzoek behelst privacy, encryptie en de ethische implicaties.

Minder duidelijk is hoe deze nieuwe tools/instrumenten de wereld waarin we leven, hoe en wat we doen, zal herdefiniëren.

Daarom is het onze ambitie een nomadisch en innovatief platform op te zetten waarin diverse immersieve media kunnen worden ingezet, waar meerdere perspectieven worden getoond, meerdere niveaus van immersie kunnen worden ervaren, door HMD, tablets, e.a. meerdere niveaus van interactie aangeboden worden.

Een kunstwerk dat door middel van interactie en proces een bewustzijn tot

stand kan brengen dat niet ligt te wachten maar werkelijk uitgelokt moet worden.

Vanuit deze ambitie/visie werkt CREW in komende jaren aan meerdere artistieke componenten van dit platform.

Partners

Universitat Pompeu Fabra  (Spain)
The Framestore Limited  (UK)
Cubic Motion Ltd (UK)
Infocert S.P.A. (Italy)
Brainstorm Multimedia S.L. (Spain)
CREW V.Z.W. (Belgium)
Univesitaet Ausburg (Germany)