CREW

Onderzoek & ontwikkeling

Lab

2020-3D Media

2020-3D Media is een grootschalig Europees onderzoeksconsortium. Het hoofddoel is de productie van nieuwe creatieve vormen van interactieve, immersieve media van hoge kwaliteit, zoals stereoscopie, virtual en augmented reality. Als artistieke partner verricht CREW praktijkgericht onderzoek in de vertaling van cinematografische en performatieve codes naar immersieve omgevingen en de veranderende notie van narrativiteit, 'presence' en 'spectatorship'.

Verder lezen

xTV

xTV of Exploratieve Televisie (2011~2013)

Binnen dit ICON-project werkt CREW mee aan onderzoek naar nieuwe manieren om televisie te ervaren en ermee te interageren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van surround video, waarin men vrij kan rondkijken in het beeld. De gebruiker beleeft zo de videobeelden van 'binnenuit' in plaats van 'buitenaf'. Passief televisie kijken kan binnenkort tot het verleden behoren wanneer het actief interageren en verkennen van de videobeelden alledaags wordt.

Verder lezen

DREAMSPACE

DREAMSPACE, een driejarig door de Europese Commissie FP7 gefinancierd project, onderzoekt en ontwikkelt tools die creatieve professionals kunnen inschakelen om samen te werken en in real-time live performances, video en computer-gegenereerde beeldspraak te combineren.

Verder lezen

StrapTrack

In opdracht van en in samenwerking met Crew, ontwikkelde Androme een schaalbaar tracking systeem dat gebruikers toelaat om fysiek en autonoom een lange afstand af te leggen doorheen een virtuele omgeving. Technologisch laat dit innovatieve tracking systeem gebruikers toe om langs
een gecodeerd pad van 150 meter vrij door een virtuele ruimte te wandelen.

Verder lezen

Present

Met zijn deelname aan het ambitieuze Europese onderzoeksprogramma PRESENT zet CREW een belangrijke nieuwe stap binnen de virtuele media. De inzet is het creëren van een verhoogde interactie via virtuele digitale assistants en companions - bewuste agenten - die er volledig natuurlijk uitzien, emotionele gevoeligheid tonen en waarnemen, een betekenisvolle dialoog aangaan, zin toevoegen aan de ervaring en fungeren als betrouwbare voogden en gidsen in de interfaces voor AR, VR en meer traditionele vormen van media.
PRESENT is een project in het kader van HORIZON 2020

Verder lezen

Cosmic Flowers

Tijdens Coup de Ville 2020 toont CREW_lab een onderzoek dat zich laat inspireren door het werk van neuropsychiater Dr. Georges Otte en neurochirurg/wetenschapper Dr. Dirk De Ridder. Samen met hen ontwikkelt CREW een omgeving om kunst, VR en biofeedback in te zetten voor het behandelen van bepaalde psychopathologieën, zoals depressies.

Verder lezen

Producties

Celestial Bodies

Sinds vele eeuwen tracht de mens het zonnestelsel te doorgronden. Onze kennis groeide, maar werd ook complexer. Met Celestial Bodies onderzoekt CREW of we het zonnestelsel kunnen 'ervaren' en zo makkelijker kunnen bevatten via immersie. Is het mogelijk om samen rond te lopen in een zonnestelsel terwijl we planeten belichamen en zwaartekrachten begrijpen in termen van ervaring?

Verder lezen

StrapTrack ‘Do not be seated’

Met StrapTrack, een nieuw VR concept in volle ontwikkeling, zet Eric Joris een nieuwe stap in het verbinden van state-of-the-art technologie met artistieke vormen. Door het toevoegen van geluiden die een rechtstreeks effect hebben op de visuele ervaring, krijgt Virtual Reality, aanvankelijk een ervaring exclusief voor oog en brein, er een volwaardig zintuiglijke ervaring bij. Samen met kunstenaar Meyrem Bayram experimenteert Joris met 3D abstracte ruimtes en geometrische patronen en dompelt hij de bezoeker onder in een geheel nieuwe realiteit.

Verder lezen