CREW

Over CREW

In 1990 richtte Eric Joris het gezelschap CREW op. Samen met een internationaal netwerk van kunstenaars en wetenschappers verlegt CREW de grenzen tussen kunst, technologie en menselijke waarneming. CREW pioniert in de zoektocht naar hoe technologie de mens verandert en in staat stelt in real-time verschillende werelden in te wisselen. De kunstvorm die CREW hiervoor gebruikt en die eenvoudig gezegd het lichaam van de toeschouwer opzoekt, is immersie, de sensatie volledig omgeven te zijn door een totaal andere wereld. Het speelvlak om dit immersief werk te delen met het publiek is meervoudig: installaties en performances in het theater, het museum, op locatie, binnen en buiten. De real-time creaties van CREW verankeren het immersieve in het hier en nu. Daar bevindt zich het contactpunt tussen mens en technologie en confronteert CREW een breed en internationaal publiek aan den lijve met wat ons omringt, onze plaats daarin en hoe wij onszelf zien. CREW is, ondertussen meer dan dertig jaar, een eenzame wegbereider en bekleedt nog steeds een unieke positie in het kunstenveld.

Scientific Fiction is de beste omschrijving van CREWs manier van werken. Waar het bekende Science Fiction een genre is dat doorgaans een fantastische toekomst schildert, is Scientific Fiction bij CREW een methode die de toekomst zichtbaar maakt door nieuwe digitale mogelijkheden via artistieke projecten in het heden te ontsluiten, te bevragen en alternatief te benutten.

Vandaag wordt CREW aangestuurd door twee kunstenaars: Eric Joris en Isjtar. Samen met andere, terugkerende medewerkers en cocreatoren voeren zij de toeschouwers door virtuele en reële ruimtes en integreren ze met VR-toestellen gewone i-pads, motion capture-pakken of StrapTrack-systemen in digitale kunst. In de toekomst gooit CREW de poorten naar het veelgelaagde veld waarin we opereren – op het snijpunt tussen kunst, technologie en wetenschap – open voor een polyfoon gezelschap van nieuwe makers.

Het werk van CREW komt vandaag in een stroomversnelling. De pandemie is er niet vreemd aan: opeenvolgende lockdowns hebben de impact van de nieuwste media in beeld gebracht. Het belang en de impact van de digitalisering op de samenleving is onmiskenbaar. De digitale media hebben zich bijzonder snel ontwikkeld; zij herformatteren en ‘remediëren’ ook de oude media, en daarmee het culturele landschap. Het is zaak voor de kunsten om het denken rond die evolutie zelf mee vorm te geven. We hoeven niet te wachten op de Googles, Amazons en Meta’s van deze wereld om de nodige tools en platformen te ontwikkelen voor makers en publiek. Het woord ‘nodig’ heeft voor deze industriële giganten immers niet dezelfde betekenis als voor ons.

CREW ziet het als een basistaak om de verworven kennis, zowel technisch als artistiek, te delen en uit te wisselen ten dienste van wetenschap en maatschappij en hecht daarbij veel belang aan de relatie en samenwerking met kunsthogescholen en universitaire instellingen. CREW werd als een model case meegenomen in het stARTprogramma van de Europese Unie.

CREW PRODUCTIONS is de productie-poot van ons kunstenaarscollectief. We werken daarbinnen vernieuwende artistieke producties uit voor verschillende podia, zowel live als online; zowel één op één als in zaalvoorstellingen met publiek.

CREW LAB is ons onderzoeks- en ontwikkelingsluik. Daarbinnen ontwikkelen we samen met wetenschappers nieuwe technologieën en methodieken die ingezet kunnen worden bij digitale ervaringen. Daartoe hebben we een partnership afgesloten met het Expertisecentrum voor Digitale Media van Uhasselt (EDM). Binnen LAB werken we zowel landelijk (vb. Soulhacker) als Europees (PRESENT).