CREW

Soulhacker lezing

Kalender

10:00-11:00 online

Welke rol kunnen kunst en VR spelen in de behandeling en de genezing van psychiatrische patiënten?

Dat is de vraagstelling van het transversale onderzoeksproject Soulhacker en het onderwerp van de gelijknamige lezing door neuropsychiater Dr. Georges Otte en CREW kunstenaars Eric Joris en Isjtar.

De slaagkans van de behandeling van depressies in het bijzonder ligt met klassieke methodes bijzonder laag. Door de heersende pandemie zien artsen en zorgverleners het aantal hulpbehoevenden met psychiatrische aandoeningen bovendien dramatisch stijgen. Kunstenaars en wetenschappers slaan de handen in elkaar om met de inzet van VR een nieuwe methodiek te ontwikkelen waarbij het empoweren van de patiënt centraal staat.

De kunstenaars van CREW ontwikkelen samen met de docenten en studenten van het RITCS, Brussel virtuele ruimtes waarin neurologen en psychologen (Brai3n, Dr. Georges Otte, Dr. Dirk De Ridder en Dr. Sven Vanneste) patiënten met diverse psychopathologieën zullen begeleiden en behandelen. Soulhacker zal bijdragen aan VR omgevingen waarin op dynamische wijze vitale elementen aangeboden worden waarmee de patient aan de slag kan gaan voor diens individuele herstelzorg.

De jarenlange expertise van CREW met het creëren van VR omgevingen waarin de menselijke verbeelding geactiveerd wordt stuwt het project naar een nieuw belevingsniveau. Soulhacker toont aan dat kunst en wetenschap elkaar kunnen aanvullen en versterken. In crisismomenten als deze biedt een project als Soulhacker nieuwe inzichten en oplossingen die hopelijk in de toekomst eenvoudig kunnen ingezet worden.

Verloop van de lezing/workshop:
Neuropsychiater Dr. Georges Otte licht toe hoe VR kan worden ingezet voor het behandelen van depressies. Vervolgens lichten Isjtar en Eric Joris van CREW toe hoe zij hun long distance tracking area en 3D omgevingen inzetten in dit project en hoe zij in toekomst de technologie die ontwikkeld wordt binnen het Horizon 2020 avatar onderzoeksproject PRESENT willen inzetten.
Dr Otte geeft aansluitend bij de lezing een korte demonstratie in een immersieve VR Setup.

Georges Otte is onderzoeker en was jarenlang hoofdgeneesheer van het Psychiatrisch Centrum Guislain in Gent. Hij wordt wel eens de Oliver Sacks van België genoemd. Hij is al jarenlang een groot pleitbezorger van het onderzoeken en inzetten van VR in behandelingspraktijken.