CREW

Lezing Do not be Seated door Eric Joris

Kalender

Fabrica Europafestival, Virtual Scene, Florence
Fabrica Europafestival, Virtual Scene, Florence

Eric Joris geeft een korte historiek van de ontwikkeling van immersieve performances en het gebruik van VR of MR. Hij zal een toelichting geven bij de toekomstplannen en samenwerkingen van CREW en een nieuw project toelichten dat erop gericht is om performatieve ruimtes te creëren waarbinnen fysieke en digitale ontmoetingen georganiseerd kunnen worden met een hybride aanwezigheid.
De intentie is om een interactieve, multi- en interdisciplinaire omgeving op te zetten waarbinnen lichaamsbeweging centraal staat en kunstuitingen en performances gecreëerd kunnen worden in dialoog met verschillende stakeholders.
Vraagstellingen als: Is het mogelijk dat kunstenaars en publiek samen een heterotopia bouwen en articuleren als plaatsen voor interactie? En om te connecteren en interageren binnen verscheidene heterotopia? komen daarbij aan bod.