CREW

Horizon 2020

LAB

2020-3D Media

Horizon 2020 2020_3D

2020-3D Media is een grootschalig Europees onderzoeksconsortium. Het hoofddoel is de productie van nieuwe creatieve vormen van interactieve, immersieve media van hoge kwaliteit, zoals stereoscopie, virtual en augmented reality. Als artistieke partner verricht CREW praktijkgericht onderzoek in de vertaling van cinematografische en performatieve codes naar immersieve omgevingen en de veranderende notie van narrativiteit, 'presence' en 'spectatorship'.

Verder lezen

DREAMSPACE

DREAMSPACE, een driejarig door de Europese Commissie FP7 gefinancierd project, onderzoekt en ontwikkelt tools die creatieve professionals kunnen inschakelen om samen te werken en in real-time live performances, video en computer-gegenereerde beeldspraak te combineren.

Verder lezen

PRESENT

PRESENT Horizon 2020

Met zijn deelname aan het ambitieuze Europese onderzoeksprogramma PRESENT zet CREW een belangrijke nieuwe stap binnen de virtuele media. De inzet is het creëren van een verhoogde interactie via virtuele digitale assistants en companions - bewuste agenten - die er volledig natuurlijk uitzien, emotionele gevoeligheid tonen en waarnemen, een betekenisvolle dialoog aangaan, zin toevoegen aan de ervaring en fungeren als betrouwbare voogden en gidsen in de interfaces voor AR, VR en meer traditionele vormen van media.
PRESENT is een project in het kader van HORIZON 2020

Verder lezen

Producties