CREW

PRESENT

CREW zet met zijn deelname aan het ambitieuze Europese onderzoeksprogramma PRESENT een belangrijke nieuwe stap binnen de wereld van de virtuele media. Het project zet in op het creëren van een verhoogde interactie via virtuele digitale assistants en companions - bewuste agenten - die er volledig natuurlijk uitzien, emotionele gevoeligheid tonen en waarnemen, een betekenisvolle dialoog aangaan, zin toevoegen aan de ervaring en fungeren als betrouwbare voogden en gidsen in de interfaces voor AR, VR en meer traditionele vormen van media.

Er bestaat geen rijkere en complexere interactie dan de menselijke. Om onze omgeving te begrijpen en met andere mensen om te gaan gebruiken we al onze zintuigen en cognitieve vermogens samen met taal. Vergeleken daarmee zijn hedendaagse intelligente persoonlijke assistenten of IPA's, (zoals Apple's Siri, Microsoft Cortana, Google Assistant, Amazon Alexa) zeer gelimiteerd. IPA's beschikken in de regel niet over antropomorfe representaties. Eenvoudig gesteld ontberen ze de meeste eigenschappen waarop we ons betrouwen om te communiceren. We interageren met hen via smartphones en smart speakers; communicatie wordt aangestuurd door de stem en verloopt episodisch, gebaseerd op een vraag-antwoord model. De assistenten kunnen zich niet beroepen op visuele aanwijzingen, noch een affectieve relatie opbouwen die kan evolueren in de tijd.

Zwaartepunt in het PRESENT onderzoek is de real-time creatie van fotorealistische, computer gegenereerde karakters die gekoppeld worden aan emotie- en gedragsherkenning en natuurlijke taaltechnologieën. Virtuele agenten die zich ‘realistisch’ gedragen; kunnen communiceren met gebruikers terwijl ze door complexe omgevingen bewegen; spreken op een natuurlijke wijze; reageren op menselijke stemmingen en emotionele toestanden.

Een deel van het onderzoek spitst zich toe op privacy, encryptie en de ethische implicaties. Deze nieuwe tools/instrumenten zullen de wereld waarin we leven, hoe en wat we doen, ongetwijfeld herdefiniëren. De vraag is hoe.

Op zoek naar antwoorden ontwikkelt CREW een nomadisch en innovatief platform, waarin diverse immersieve media kunnen worden ingezet, waar verschillende perspectieven worden getoond, diverse vormen van immersie kunnen worden ervaren (door HMD, tablets, e.a.) en meerdere niveaus van interactie aangeboden worden.

CREW werkt in de komende jaren aan meerdere artistieke componenten van dit platform.

Partners
Universitat Pompeu Fabra(Spain)
The Framestore Limited (UK)
Cubic Motion Ltd (UK)
Infocert S.P.A. (Italy)
Brainstorm Multimedia S.L. (Spain)
CREW vzw (Belgium)
Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA) (France)
Universitaet Ausburg (Germany)

in het kader van HORIZON 2020