CREW

Delirious Departures @ SIGGRAPH

Delirious Departures werd voor het eerst voorgesteld op het EUROPALIA TRAIN AND TRACKS festival. CREW haakte in op het thema van het festival door met LIDAR iconische Belgische treinstations te scannen. Dit gebeurde tijdens de covidepandemie. Door de verschillende maatregelen waren de stations verlaten. De weinige mensen die aanwezig waren, hielden afstand en bleven meestal stilstaan. Normaal bewegen mensen en worden ze automatisch uit LIDAR-scans verwijderd door het reconstructiealgoritme. Tijdens de lockdown waren er veel mensen die afstand hielden en volkomen stil bleven staan. Ze werden vastgelegd in de scans, wat bijdraagt tot de statische, post-apocalyptische kwaliteit van de virtuele wereld.

De scans werden gereconstrueerd, van schaduwen voorzien en belicht volgens een bepaalde methode, waarbij een specifieke esthetiek werd nagestreefd. Deze methode levert indrukwekkende, ontzagwekkende, statische omgevingen op. Daartegenover worden vereenvoudigde scènes geplaatst, waarin veel beweging is. In deze scènes wordt de persoon in immersie geconfronteerd met virtuele personages die op verschillende niveaus interargeren. Op deze manier creëren we een juxtapositie van statische, zeer gedetailleerde werelden, met minimalistische werelden die uitsluitend bevolkt worden door bewegende figuren, gevormd door de weggelaten architectuur.

Het probleem van de weergave van mensen in 3D-graphics is zo oud als het vak zelf. Het artistieke onderzoek van CREW heeft ons ertoe gebracht fotorealisme te vermijden omdat de uncanny valley niet kan worden overschreden in VR met meerdere agenten. Op dezelfde manier vermijdt CREW cartooneske voorstellingen. In plaats daarvan benaderen de kunstenaars het model van de mens vanuit een semi-abstracte beeldhouwkunst en beeldende kunst. Dankzij animatie van hoge kwaliteit kunnen we de menselijke vorm immers tot een minimum beperken, terwijl hij toch perfect herkenbaar en relateerbaar blijft. Verschillende stadia van deze abstractie zijn aanwezig in de ervaring.

Een acteur met Xsens full body tracking fungeert zowel als gids, antagonist en regisseur. De acteur stuurt het verloop van de verschillende scènes en kan zijn uiterlijk veranderen ten opzichte van de andere avatars en de deelnemer. De deelnemer twijfelt welke avatar echt of "live" is. De acteur communiceert non-verbaal met de persoon in de ervaring. Getraceerde objecten en tactiele interventies worden gebruikt als mechanica om de immersie te maximaliseren.

Essentieel voor de ervaring is vrije beweging. CREW werkt al sinds het begin van de jaren 2000 aan belichaamde VR-ervaringen en heeft vastgesteld dat beweging essentieel is voor immersie, in tegenstelling tot wat regelmatig op VR-festivals wordt getoond. CREW werkt samen met EDM (Universiteit Hasselt) om aangepaste trackingoplossingen te ontwikkelen. Deze versie van de ervaring maakt echter gebruik van standaard steam VR tracking van maximaal 10 bij 10 meter, wat ongeveer het minimum is voor een zinvol immersieve ervaring. De interacties met de acteur en de architectuur van de werelden zijn zo ontworpen dat ze aanzetten tot beweging.

De installatie/performance maakt deel uit van het Horizon 2020 onderzoeksproject Photoreal REaltime Sentient ENTity, met partners Framestore, Cubic Motion (Epic Games), Inria, Universiteit van Augsburg, Infocert, Brainstorm en Universiteit Pompeu Fabra. Binnen de context van het PRESENT-project experimenteert CREW zowel technisch als conceptueel met de rol van humanoïde representaties in VR-ervaringen. Van het PRESENT project integreert Delirious Departures twee componenten. Interaction Fields is een algoritme voor de UMANS crowd simulator van Inria. Het is geïntegreerd in Unreal Engine. Het is een op kunstenaars gerichte tool die het mogelijk maakt snel complexe groepsdynamieken te scenarizeren. De bewegingsgenerator, ontwikkeld door Cubic Motion (overgenomen door Epic Games) is een animatietool gebaseerd op een implementatie van motion matching, gericht op natuurlijke voortbeweging in plaats van meer actiegerichte gamebewegingen.

Delirious Departures @ SIGGRAPH

ACM SIGGRAPH is een belangenorganisatie binnen ACM, en wereldwijd de belangrijkste conferentie voor computer graphics en interactieve technieken. Dit jaar komen virtueel én fysiek samen in Vancouver om hun diverse, wereldwijde gemeenschap en de verhalen, innovaties en industrie ontwikkelingen die SIGGRAPH, maken te vieren.

CREDITS

Concept: Eric Joris & Isjtar
Met: Booi Kluiving, Sarah Van Rosmalen
Techniek: Isjtar, Haryo Sukmawanto
3D Design: Eric Joris, Isjtar & Haryo Sukmawanto
Technologische research: Isjtar
Sound design: Jonathan Cant
Coördinatie: Lauranne Nédée