CREW

Beta_Icarus 1, 2, 3, 4

De Bêta-projecten dienden als voorstudie voor Icarus/MAN-O-WAR.
Een eerste voorproef van de bêta_Icarus werd getoond tijdens De Nachten in deSingel: een combinatie van live lichaamscans, muziek van Peter Swinnen en SuckmyP-teksten van Peter Verhelst. Er volgde een tweede testvlucht waarin studenten drama van het Gentse Conservatorium de teksten van Verhelst speelden. Vier studenten namen deel aan de derde proefvoorstelling in Juni 2000. Ze fungeerden als Grieks koor en combineerden de mythologische met de hedendaagse Icarus. In het vierde en laatste deel, waarbij de aandacht op het technologisch aspect lag, werd de, voor Icarus ontwikkelde software getest (oktober 2000).
De resultaten van deze vier sessies werden later samengebracht in de uiteindelijke Icarus/ MAN-O-WAR voorstelling.