CREW

Soulhacker

Een innovatief partnerproject

Welke rol kunnen kunst en VR spelen in de behandeling en de genezing van psychiatrische patiënten? Dat is de vraagstelling van het onderzoeksproject Soulhacker. De kunstenaars van CREW ontwikkelen samen met de docenten en studenten van het RITCS virtuele ruimtes waarin neurologen en psychologen (Brai3n, Dr. Georges Otte, Dr. Dirk De Ridder en Dr. Sven Vanneste) patiënten met diverse psychopathologieën zullen begeleiden en behandelen.

Met dit nieuwe VR-project wil CREW, voortbouwend op een jarenlange expertise, werelden en scènes creëren die rijk zijn aan transformatieve dynamiek en psychosynthesekracht. Het project richt zich op de empowerment van patiënten en stelt hen in het herstelproces centraal als actor. Patiënten ervaren zo de kracht en mogelijkheid van zelf-geactiveerde mentale genezing.

Nieuwe wetenschappelijke en artistieke inzichten

De vermenging van kunst en virtuele realiteit kan leiden tot nieuwe therapeutische oplossingen en inzichten in de psychiatrie. Kunst wordt hierbij ingezet om mensen met psychische problemen te her-conditioneren. Soulhacker biedt de betrokken kunstenaars de mogelijkheid om artistieke omgevingen en werelden te creëren wars van klassieke dramaturgieën en noodzaken.
Zowel artistiek als wetenschappelijk bieden de verkregen data vanuit de biofeedback (niet alleen via de patiënten maar ook via klassieke bezoekers of acteurs) nieuwe inzichten.

Soulhacker wordt verwezenlijkt met steun van de Vlaamse Overheid (Innovatieve Partnerprojecten).

Credits

Concept: Dr Georges Otte, Eric Joris, Isjtar Vandebroeck, Dr Dirk De Ridder
3D Design: Isjtar Vandebroeck, Eric Joris
Interaction design: Isjtar Vandebroeck
Sound design: Isjtar Vandebroeck
Technics: Haryo Sukmawanto, Jonathan Cant
Medical research: Dr Georges Otte, Dirk De Ridder
Technological Research: Isjtar Vandebroeck, Haryo Sukmawanto, Jonathan Cant
Voice: Eric Joris, Dries Gijssels, Dr Georges Otte, Peter Gorissen