CREW

Revolve! & Enacted Astronomy

Revolve! en Enacted Astronomy zijn een echo van de eerdere productie Celestial Bodies en het belichaamde 'menselijke planetarium', waarin de incorporatie, de verschillende perspectieven, het fysieke versus het virtuele

Enerzijds in een muzikale choreografie met het publiek (Revolve!), en
anderzijds als een tablet-gebaseerd lespakket voor the virtual classroom waarin het embodiment op een andere wijze werd uitgewerkt.

Revolve! Is een muzikale wandeling met de sterren die zich vertaalt in een ritueel, een spel, een spektakel.

De Griekse astronoom, geograaf en muziektheoreticus Ptolemaeus had een geocentrisch beeld van het zonnestelsel. Zijn opvattingen over astronomie, hebben meer dan 1400 jaar, tot ver na de middeleeuwen, deze wetenschap in West-Europa en Arabië beheerst. Met Revolve! maakt CREW een muzikale performance die het Stelsel van Ptolomeus tot leven brengt. De posities van de planeten worden gesymboliseerd door verschillende bewegende schijven. Muzikanten cirkelen in een bepaald tempo rondom het epicentrum van ‘hun' planeet en al doende ook in een baan rondom de aarde. Een muzikaal ritme, één voor elke omloopbaan van een planeet, regelt de juiste cadans. Uit de veelheid van alle omcirkelende planeten samen ontstaat een harmonie die uitmondt in een wisselende muzikale compositie afhankelijk van de plek waar de luisteraar zich begeeft.

Revolve! is een samenwerking tussen CREW en Andy Shearer van NUI Galway's Centre for Astronomy.

Enacted Astronomy is een CREW Lab productie waarbij we vanuit onze praktijk een educatief-esthetisch project ontwikkelden waarbij jongeren op een creatieve manier voeling krijgen met het planetaire stelsel. Dit vanuit onze overtuiging dat het combineren van het fysieke en virtuele tot een versneld en meer intuïtief inzicht leidt.

Voor Enacted Astronomy gebruikt CREW het 'from hand to eye'-principe. Jongeren boetseren eerst planeten in klei (3D). Kleur en textuur worden vervolgens op aparte bladen (2D) aangebracht. Via scanning in 2D en 3D worden ‘hun’ planeten gedigitaliseerd en in de virtuele ruimte ingebracht. Vervolgens lanceren de jongeren met hun tablet hun planeet in een juiste baan om de zon. Daarbij dient met een juiste snelheid en richting geschoten te worden; in het ene geval kan de gelanceerde planeet te sterk aangetrokken worden door de zon en crasht hij, in het andere geval ondervindt de planeet net te weinig aantrekking en vervolgt hij met een lichte afbuiging zijn tocht door het heelal.

Tijdens dit leerproces komen aspecten aan bod zoals: Gemiddelde afstand tot de zon, Baan rond de zon, de radius van het middelpunt tot de evenaar, duur van rotatie om de as, zwaartekracht, planeettype, daglengte, jaarlengte, gemiddelde temperatuur, aantal maanden, … In de laatste stap is een volledig zonnestelsel virtueel gereconstrueerd, en kan het via tablets en VR-brillen worden waargenomen. Het publiek wandelt fysiek tussen de planeten door, of linkt zich aan één bepaalde planeet. Tijdens die ervaring zijn ook effecten van zwaartekracht op de planeten in real time voelbaar.

Revolve! en Enacted Astronomy werden beide gecreëerd voor Galway 2020 Culturele Hoofdstad van Europa. Helaas werden beide projecten (samen met de meeste projecten in Galway) geannuleerd vanwege COVID-19.