CREW

Terra Nova

Terra Nova is een live art performance die theater combineert met immersieve ervaring. We schrijven 1911, de fatale expeditie van Robert F. Scott naar de Zuidpool. De Engelse ontdekkingsreiziger moet het afleggen tegen de Noor Roald Amundsen, en het hele team sterft op de terugweg van honger en kou. Maar de voorstelling van CREW is meer dan het relaas van Scott alleen. Het vormt de aanzet voor een andere bevreemdende realiteit waarin de toeschouwer wordt ondergedompeld. Zijn zintuigen worden getriggered tot over de grens van het gekende, zijn emoties en aandacht worden uitgedaagd. Die buitengewone ervaringen openen ook voor het publiek een nog onbetreden gebied: een soort innerlijk Terra Nova…
Peter Verhelst beschrijft het hopen en het wanhopen van Scott van binnenuit. Eric Joris en Stef De Paepe regisseren. Robby Cleiren en Jorre Vandenbussche vertolken afwisselend de tekst.

Terra Nova is de vrucht van jarenlang artistiek onderzoek en geaccumuleerde know-how. CREW brengt voor dit ambitieuze opzet opnieuw immersieve technologie binnen in het theatergebeuren. Voor de spreiding van het project wordt samengewerkt met 9 prestigieuze festivals en kunstencentra in binnen- en buitenland. CREW en zijn partners ontvingen hiervoor steun van het Cultuurprogramma van de Europese Commissie. Terra Nova ging in première in Villeneuve-les-Avignon (‘Rencontres d'été de La Chartreuse’ en ‘Festival van Avignon’). Daarna is de voorstelling te zien in Budapest, Graz, Lille, Brussel, Parijs, Rotterdam, Gent, Zagreb, Hasselt en Prato.

In Terra Nova wordt het publiek geconfronteerd met het besef hoe illusoir de idee is van een 'zelf'. De afgelopen zeven jaar deed het gezelschap CREW ervaring op rond immersieve technologie, en doken vragen op die de neurowetenschappers zich vandaag ook stellen. Zien we echt wat we menen te zien? Ben ik werkelijk wie ik me voorstel te zijn? Ben ik dit lichaam? Ben ik hier of ben ik hier niet? Gelijktijdig met de neurowetenschappelijke ontwikkelingen en aanvankelijk zonder zich bewust te zijn van hun recente ontdekkingen, creëerden Stef De Paepe en Eric Joris artistieke ervaringen waarin de toeschouwer wordt uitgenodigd een ander lichaam te ontdekken. De esthetische experimenten van CREW vormen zo een onderzoek naar onze verhouding tot de werkelijkheid. De toeschouwer stelt zich in de immersieve ervaring dezelfde vragen die door de wetenschappers worden opgeworpen. Vanuit zijn eigen lichaam, veeleer dan vanuit zijn intellectuele overwegingen.

In Terra Nova verkent het publiek drie in elkaar verstrengelde realiteiten: het eenzame relaas van Scott - gebracht door Robby Cleiren of Jorre Vandenbussche; de immersie in een hyperzintuiglijke wereld; en daar tussenin een transitioneel universum. In dat laatste observeert de toeschouwer hoe de anderen gemanipuleerd worden en ronddolen, terwijl hij - vanop afstand en als in een echo - de wanhoop hoort nazinderen van Scott. Terra Nova wordt door 55 toeschouwers tegelijkertijd bijgewoond, opgedeeld in vijf kleinere groepen. Elke groep wordt geleid doorheen de verschillende scènes, van theatrale situatie tot immersieve ervaring, via impressionante choreografische tableaus. De volgorde van die scènes verschilt voor elke groep. Aan het einde van de voorstelling worden ze samengebracht in eenzelfde slottafereel. Om beurten waadt de toeschouwer doorheen de verschillende impressies van Terra Nova. Op de bezwerende cadans van de tekst, het aftastende tempo van de immersie, of op zijn eigen ritme - in de transitionele zone. Het publiek ervaart zo een mix van visuele, auditieve en sensoriële signalen. In uiteenlopende vormen van intensiteit en vanuit verschillende perspectieven. De toeschouwer wordt uitgenodigd zelf op onderzoek te gaan: hij stapt in en uit de verschillende werelden, speelt met binnen-en buitenkant, ervaart wat waar is en wat vals , wat ‘zelf’ is en wat zelfbedrog. Uiteindelijk ontdekt hij de eigen bevreemdende werkelijkheid binnen zijn brein. Een queeste naar zijn eigen Terra Nova is het, diep binnenin zichzelf, waar hij getransformeerd zal uitkomen.

Credits

Concept & regie: Eric Joris & Stef De Paepe
Tekst: Peter Verhelst
Franse vertaling: Monique Nagielkopf
Software design Philippe Bekaert, EDM, Universiteit Hasselt en Vincent Jacobs
Acteurs: Stef De Paepe / Robby Cleiren / Jorre Vandenbussche
Verantwoordelijke technologie: Vincent Jacobs
Artistieke assistentie: Chantalla Pleiter
2e Assistent: Jakub Rehak
Ontwerp decor: Leo Verlinden
Coördinator filmproductie: Dieter Lapauw
Lichtontwerp: Kim Rens & Laurens Le Grand
Geluid : Kreng
Assistentie technologie: Koen Goossens
Kostuums: Olivia Mortier en Marije de Wit
Stagiair dramaturgie: Imre Spoor
Productie coördinatie en zakelijke coördinatie: Vicky Vermoezen
Algemene leiding CREW : Hilde Teuchies

Terra Nova ontvangt steun van:
DICREAM (Ministerie van Cultuur Frankrijk)- Provincie Limburg (B)

P A R T N E R S
Terra Nova kwam tot stand met de medewerking van:- EDM (Expertise Centre for Digitial Media), Universiteit Hasselt, (B)- Kunstencentrum Vooruit, Ghent (B)- NEXT festival, Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai + Valenciennes (B)- TAKT, Dommelhof, Neerpelt (B)- La Chartreuse, Villeneuve-les-Avignon (Fr)- La Gaîté Lyrique, Paris (Fr)- Les Colis-Bruits, Paris (Fr)- Woudi Tat

Met dank aan: TRANSFO Zwevegem, België (filmlocatie)Bisdom Gent, Demaco, Ugent Departement Anatomie, UZ Gent B3, Kopergietery, Boomfanfarestoelen, Kris Vandernberghe, Cinematic vzw, fam. Ewout Vansteenkiste & Mieke Wallays, Dienst Cultuur Zwevegem, Roger Dejonhe en Huguette Langedock, Paul Lapauw & Noëlla Seynhaeve, PassaDia B&B, RITS Brussel, Renée Goethijn, Aurelie Di Marino, Dries Gijsels, Sarah van der Vlerk, Cathie Merchel en Toneelacademie Maastricht

Figuratie: Delabie Eugene, Bouko Catherine, Duchi Cecile, Duchi Lena, Goossens Robbe, Hostyn Joke, Joris KatriSchaessens Björn, Scholoers Wouter, Snauwaert Jozef, Spiessens Romain, Tytgat Veerle, Vanbeylen Simon, Verschatse Rafael, Eric Coeman, Roger Compagnie, Kun Fang, Ortwin Malfait, Rik Lazou, Myriam Vancraeynest, Ester Joris

Terra Nova kadert in het project New Media, Performing Arts and Spectatorship (2011-2012) ondersteund door de Europese Commissie (Cultuur 2007-2013 Programma). Naast de presentatie van Terra Nova in 9 Europese steden behelst het project een reeks workshops, debatten en seminaries over de het gebruik van nieuwe media en de rol van de toeschouwer in de hedendaagse podiumkunsten.

Europese projectpartners zijn:- Villeneuve-les-Avignon (Fr), La Chartreuse- Graz (Au), Steierischer Herbst Festival- Budapest (Hu), PLACCC Festival- Kortrijk (B), kunstencentrum Buda- Brussel (B), Kaaitheater- Rotterdam (Nl), V2 - Zagreb (Hr), Eurokaz Festival- Gent (B), kunstencentrum Vooruit- Prato (It), Fabbrica Europe, Museo Pecci, & Contemporanea Colline Festival