CREW

StrapTrack ‘Do not be seated’

Met StrapTrack, een nieuw VR concept in volle ontwikkeling, zet Eric Joris een nieuwe stap in het verbinden van state-of-the-art technologie met artistieke vormen. Door het toevoegen van geluiden die een rechtstreeks effect hebben op de visuele ervaring, krijgt Virtual Reality, aanvankelijk een ervaring exclusief voor oog en brein, er een volwaardig zintuiglijke ervaring bij. Samen met kunstenaar Meyrem Bayram experimenteert Joris tijdens Straptrack "Ga niet zitten" met 3D abstracte ruimtes en geometrische patronen en dompelt hij de bezoeker onder in een geheel nieuwe realiteit.

Synthetiseren is de basisactiviteit van ons brein. Door ruimte te abstraheren creëren we ruimte voor het mentale proces van de toeschouwer. Als lichtverschuivingen, verplaatsingen en reflecties die abstracte ruimte vervolgens in beweging zetten, wordt niet alleen je oriëntatiegevoel op het spel gezet. De ruimte wordt dan als het ware een tegenspeler: je wordt aangezet om actief te zijn en je eigen vooronderstellingen te herbekijken. Elke stap van het 3D design werd opgedragen, opgevolgd en uitgetest door de kunstenaars.

Voor de virtuele omgeving werd geëxperimenteerd met pointclouds, 360° video, 3D- gescande, 3D-getekende en 3D-geanimeerde ruimtes. Zo kan de ruimte die gevormd wordt door de pointclouds alleen begrepen worden indien men het hoofd of het lichaam voortdurend beweegt. Een 3D-gescande sculptuur biedt dan weer een extra werkelijkheidsgevoel (vb de illusie om steil omhoog een gebouw op te rennen) en de 3D-getekende elementen zorgen voor een verdere abstrahering.

In deze live VR-installatie wordt de ruimte als een sculptuur vormgegeven. In de ervaring en de verbeelding van de immersant wordt een virtuele èn tegelijk fysieke wereld doorlopen, werelden die mekaar niet gewoon beïnvloeden, maar mekaar vormgeven.

Hoe ervaar je de verschillende media: krijg je dezelfde ruimtelijkheid, dezelfde graad van immersie en aanwezigheid in een grafische, een sculpturale of filmische omgeving? Tijdens de presentatie verfijnden Meryem Bayram en Eric Joris de live-beleving door te experimenteren met de wijze waarop de omgeving inwerkt op het lichaam en het ruimtelijk bewustzijn.

Kalender

CC Hasselt
CC Hasselt
CC Hasselt
CC Hasselt
CC Hasselt

Credits

Concept en scenografie: Eric Joris, Meryem Bayram
Ontwikkelingsvolgsysteem: Steven Maessen, Androme & CREW
3D-opnames en -modellering: Arasch Hosseini
3D-modellering & -integratie, 360 ° -video: Isjtar.

Productie: CREW / Platform 0090
met dank aan KROOK, Gent