CREW

Hands-On Hamlet

Hamlet is waarschijnlijk het eerste theaterstuk dat 'het denkende zelf' op de planken zet. De tijd en de plaats van actie zijn veelbetekenend; het middeleeuwse kosmologische wereldbeeld kantelt naar een premodern perspectief.

In Hamlets tijd draaien de zeven hemelsferen met hun planeten nog rondom de aarde en brengt de moord op de koning – the Minister of God – de natuur in opstand. Amper een paar jaar daarna lacht Shakespeare in King Lear de invloed van de sterren en planeten weg als "excellent foppery of the world". In 1641, 35 jaar later, wordt de koning, ooit dus vertegenwoordiger van God, veroordeeld tot het schavot.

Hamlet en zijn tijdsgeest worden gekenmerkt door de verschuiving van een middeleeuws naar een pre-modern wereldbeeld. De essentie van Hamlet's dilemma staat daarbij centraal: Hoe eervol en ethisch te handelen in een wereld vol conflict als elke moraal bepaald wordt door een ander mens- en wereldbeeld?

Hands-On Hamlet is het langstlopende CREW-project dat zich buigt over vragen die centraal staan bij HAMLET. De VR-installatie Hands-On Hamlet werd gecreëerd in 2017 in samenwerking met het Nederlandse performancegezelschap Urland en werd later geïntegreerd in Hamlet's Lunacy (2019), met Mesut Arslan (0090), Keez Duyves en Jerry Killick en Hamlet's Playground (2021) met Thomas Dudkiewicz, Jerry Killick en Nick Chambers. De presentatie in EyeAmsterdam brengt voor het eerst de basisinstallatie samen met live-acteurs en een publiek.

Credits

De presentatie van Hands-On Hamlet in EyeAmsterdam wordt gerealiseerd in samenwerking met De Brakke Grond.

Concept & ontwikkeling: CREW
Creatie: Eric Joris i.s.m. Urland, Aneta Mancewicz, Robin Nelson & Chiel Kattenbelt
Performers: Thomas Dudkiewicz, Bram Van Der Kelen, Koen van Kaam, Jesse van der Heijden, Paulette Smit, Nadia Babke & Robin Nelson
Performers in Eye: Bram Van Der Kelen, Paulette Smit & Booi Kluiving
Technische coördinatie in Eye: Haryo Sukmawanto, Isjtar, Jonathan Cant
Technische coördinatie creatie: Koen Goossens
3D design: Emmanuel Tomozei & Eric Joris
Sound design: Tomas Loos Production: CREW